בהתאם לתיקון לחוק ההסדרים, הוארכה תקופת ביצוע התאמות הנגישות במקומות/מבנים ציבוריים קיימים ומקומות ציבוריים שאינם בניינים.