דיון ועדת ערר ארנונה בנושא "זיפקום" נדחה לבקשת החברה ובאישור חברי הוועדה, נעדכן לגבי מועד חדש לכשייקבע.