דורית מיכאל
מנהלת הסדרי תנועה בתחבורה
074-7910409


המחלקה עוסקת בכל הקשור לנושאים של הסדרי תנועה וחניה, כולל הסדרים זמניים, תמרור, שינוי בהסדרי תנועה ושינויים גיאומטריים ברחבי העיר.

המחלקה אחראית על הכנת סדר יום לוועדת התנועה העירונית, מתן אישורים לתכניות תנועה וחניה המתבססות על היתרי בנייה ותב"עות, מענה לפניות תושבים בנושאי תנועה , בטיחות וחניה וכן מתן מענה למחלקות העיריה השונות בכל הקשור לתחבורה ברחבי העיר.

המחלקה פועלת עם גורמי חוץ ופנים בעיר המשפיעים על נושאים הקשורים לתחבורה ברחבי העיר בכניסות וביציאות אליה.

וועדת התנועה המקומית

הוועדה מתכנסת אחת לחודש.

הוועדה דנה בבקשות תושבים בנושאים הבאים:

  • הסדרי תנועה חדשים.
  • שינויים בהסדרי התנועה.
  • קביעת תמרורים ורמזורים.
  • שינויים גיאומטריים (הנדסיים) בכבישים (פסי האטה, מעגלי תנועה, איי תנועה, מעברי חצייה ועוד).
  • הסדרי חנייה, אישור תכניות הנדסיות.
  • אישור חניית נכים.

חשוב לדעת! כאשר תושב מגיש בקשה שצריכה אישור וועדת תנועה, והבקשה מוגשת לאחר קיום וועדה, הנושא יועלה לדיון רק בוועדה שלאחריה.

קישורים מומלצים: