תיק ערר – זיפקום תקשורת מחשבים בע"מ – הסתיים בפשרה.

לורית בן שמעון – העוררת משכה את הערר.

ציון עובדיה – העורר משך את הערר.

אורי גינוסר – התיק הסתיים בהחלטת ועדת הערר.

בני משולם/צהרונית רחל – התקיים דיון ב 1.11.17