שרון אביקזר, עו"ד
מנהלת מחלקת נכסים
03-9007228
 

הקצאת מקרקעין בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית

הליך הקצאה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית מאת רשויות מקומיות לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור.

בהתאם לנוהל הקצאות בקשות להקצאת מקרקעין או מבנים ידונו בשני שלבים, כאשר בתום השלב הראשון מתפרסמות הודעות בדבר הקצאה לצורך הגשת בקשות חלופיות ובתום השלב השני מתפרסמות הקצאות לצורך הגשת התנגדויות.

לפי נוהל הקצאות הודעות בנוגע לבקשות להקצאה כמו גם להגשת התנגדויות יש לפרסם בעיתון יומי ארצי נפוץ, פרסום נוסף יתבצע בעיתון מקומי.

  • יש לעקוב בעיתונות הכתובה אחר הפרסומים מהם נגזר המועד האחרון להגשת בקשות חלופיות/הגשת התנגדויות.
  • בקשות חלופיות להקצאה וכן התנגדויות יש להגיש במועדים כפי שהם מפורטים בפרסום העיתונות.