מחלקת גבייה אחראית על גביית כל תשלומי התושבים עבור חיובי הארנונה, היטלי בנייה, תשלומי גני ילדים וכיוצ"ב.

מנהלת מחלקת גבייה: אילנית עמרן

סגנית מנהלת מחלקת גבייה: אור-לי עופרי

מח' הגבייה עברה תהליך הנגשה שבמסגרתו עודכנו הנהלים למתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות כולל: הכשרה/הדרכת העובדים, הקצאת עמדות נגישות מסומנות, הצבת ערכת שמיעה לאנשים כבדי שמיעה.

מוקד טלפוני לבירורים ותשלומים 03-9411169
פועל בימים א'-ה' בין השעות 20:00-08:00
שישי וערבי חג בין השעות 12:00-08:00
מייל לפניות למחלקה: Gvia@rosh.org.il

כתובת: רחוב שילה 21 בניין ב' ראש העין

זמני קבלת קהל במחלקת גביה:

בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 12:00-08:30.

יום שלישי בשעות אחר הצהריים 18:30-16:00.

בימים שני ורביעי לא מתקיימת קבלת קהל.

שימו לב, במוקד "מילגם", פניות מחלקת הגבייה - ההמתנה ארוכה מהרגיל, אנא התאזרו בסבלנות.

פניות ניתן לשלוח למייל המחלקה gvia@rosh.org.il

לנוחותכם, ניתן למלא טפסים מקוונים באתר, ראו נושאים והפניות מטה.

בהתאם להוראות סעיף טז(ד) (תיקון מס' 151) לפקודת העיריות, תלונות נגד חברת הגבייה מילגם ועובדיה במחלקת הגבייה בעירייה ניתן להפנות בכתב למנהלת מחלקת הגבייה בכתובת דוא"ל gvia@rosh.org.il

לאחר הגשת התלונה בכתובת דוא"ל זו, יש לוודא טלפונית את קבלת התלונה באמצעות המוקד הטלפוני 03-9411169.

רשימת עובדי מלגם במחלקת הגביה בהתאם להחלטת ועדת אישורים עירונית עפ"י הוראות תיקון 151 לפקודת העיריות >