יום שלישי 25.4.17 תתקיים ועדת ערר ארנונה בעניין לורית בן שמעון