ועדת ערר בתיק טיפת חלב-התיק הסתיים בהסכם פשרה שקיבלה תוקף של החלטת ועדת הערר.