עיריית ראש העין מזמינה את תושבי העיר להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר הוועדה וחברי ועדה לענייני ארנונה כללית שליד ראש העין.

הזמנה זו מתפרסמת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל``ז 1976 והנחיות משרד הפנים

פרטים מלאים ונוספים בנודע להגשת מועמדות, התפקידים והכישורים הנדרשים מופיעים באתר האינטרנט העירוני www.rosh-haayin.muni.il

את הצעת המועמדות יש להפקיד במסירה אישית עד לתאריך 27.6.19 בשעה 12:00 בלשכת היועצת המשפטית בעירייה, רחוב שילה 21, בניין א`, קומה ב`.

אשת קשר: עו"ד רוית קוממי.

עו"ד רוית קוממי
03-9007286, 03-9007218


מועמדים העונים על כל תנאי הסף ויימצאו מתאימים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של עיריית ראש העין יוזמנו לראיון.

המודעה מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא למנות מועמד כלשהוא ו/או לבטל ההליך בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.