בתאריך 5.4.17 תתקיים ועדת ערר ארנונה בעניינו של גד כנפי