לבירור שהדיון מתקיים במועדו וכל בירור נוסף ניתן לפנות למזכירת הועדה: מירב קוממי.

טלפון: 074-7910405.

לצפייה בקובץ הפרוטוקול לחץ כאן