ראש העיר, מנכ"ל העירייה ומנהל המוקד העירוני בשיתוף מנהלי האגפים והמחלקות, נבחרי הציבור, מנהלי התאגידים העירוניים הובילו בשנה האחרונה תהליך להכנת אמנת שירות עירונית, אמנה זו היא חלק מתוכנית העבודה של העירייה בה הצבנו כיעד מרכזי את שיפור השירות לתושבים.

ראש העיר שלום בן משה: "אנו ממשיכים לפעול לשדרוג השירות לתושבים, תוך עמידה בזמני תקן. אנו מאמינים כי נהלי העבודה בהתאם לאמנת השירות, ישפרו את איכות החיים בעיר".

האמנה מציגה את לוחות הזמנים לטיפול בפניות תושבים תוך התחייבות להתייעלות במתן השירות. כחלק מהטמעת האמנה, שופרו תהליכי העבודה ובוצעו תהליכים להעלאת איכות רמת השירות.

ברק בן חיים, מנהל המוקד העירוני: "המוקד העירוני מהווה כתובת מרכזית לדיווח על מפגעים וקבלת מידע בשגרה ובחירום. המוקד פועל 24 שעות ביממה, מקבל פניות ומוודא כי הפניות טופלו בהתאם לזמני התקן שנקבעו באמנת השירות ועל פי דחיפותם. עבודת המוקד מתבצעת תוך מעקב ובקרה שוטפים לצורך שיפור השירות לתושבים. אדיבות, מקצועיות, יעילות ושקיפות הם הערכים שמובילים את עבודת המוקד. האמון במוקד ושיתוף הפעולה חשובים להצלחת כולנו".

*נכון לתאריך מאי 2021